BEDRIJFSREADING

Algemeen
Bij een bedrijfsreading of organisatiereading wordt de bedrijfsenergie zichtbaar gemaakt. Deze informatie is behulpzaam bij het maken van keuzes, het uitzetten van strategieëen, het nemen van beslissingen en het plegen van de juiste (management)interventies. Met behulp van een speciale communicatietechniek (die overigens door iedereen te leren valt), zoekt de reader naar actuele energieprikkels en destilleert daar wezenlijke informatie uit. Deze gegevens, die in beelden, kleuren en geluiden naar voren komen, worden ter plaatse vertaald tot praktisch bruikbare adviezen en zo overgebracht op de cliënt. Gezien de vele lagen die aan de orde komen tijdens een ca. 2 uur durende sessie, wordt van de reading een geluidsopname gemaakt. Dat maakt het mogelijk om het verhaal naderhand nog eens rustig terug te luisteren. 

Bij een bedrijfsreading wordt de energie van de volgende items nader belicht:
- het fundament
- de succesfactoren van het bedrijf
- de gebouwen
- de organisatiestructuur
- de medewerkers
- de bedrijfscultuur
- de bedrijfsprocessen
- de producten
- het strategisch proces
- de financiele situatie
- de marktwerking
- adviezen op maat
- evt. specifieke vragen die de organisatie heeft

Je kunt een reading ontvangen tijdens een persoonlijke consult in het Bolwerk. Het is ook mogelijk om een reading op afstand te krijgen via skype, een ingesproken boodschap of mail.  

  • Afspraak maken?  
  • Overzicht workshops, trainingen en leergangen