Coaching

Algemeen

Iedereen (zowel een individu, gezin, groep of team) heeft wel eens in het zakelijke of privé leven een periode waarin het prettig is, dat een onafhankelijk iemand een tijdje op gepaste afstand meeloopt. Iemand die in staat is om te luisteren, te spiegelen, inzichtgevende vragen te stellen, te helpen ordenen of het wijzen van de weg. Soms gaat het om de behoefte aan begeleiding bij hele basale en praktische vragen, soms zijn het juist meer diepgaande levensvraagstukken die de aanleiding vormen om hulp in te roepen. In beide gevallen is er echter een verlangen om dingen anders te doen en te gaan staan voor wat jij wilt of voelt dat mogelijk is. Uiteindelijk gaat het om toevoegen, loslaten of veranderen van aanwezige kennis, vaardigheden of gedragsaspecten waardoor de gewenste resultaten bereikt worden. Nienke Binkhorst biedt onder de vlag van Coach-Inn die ondersteuning, die nodig is om verandertrajecten leuk, effectief en waardevol te laten zijn. Aangezien ieder mens en iedere organisatie anders is, bestaat er geen standaard coachtraject. Per individu of team wordt bekeken welke aanpak het meest passend lijkt. Nienke zorgt daarbij voor de inzet van verrassende, nieuwetijdse en doelgerichte methodieken waarbij er vanuit gegaan wordt dat de motivatie, input en de daadwerkelijke verandering natuurlijk uit de mensen zelf komt. 

Coachproducten
Aangezien de behoefte aan coaching voort kan komen uit verschillende contexten, heeft Coach-Inn een aantal coachproducten ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 
- Individuele of Personal Coaching
- Teamcoaching
- Gezinscoaching
- Relatiecoaching
- Coaching on the job
- Energiecoaching
- Loopbaancoaching / Loopbaanbegeleiding
- Supervisie- Reintegratietrajecten
De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Coaching is ook mogelijk in sessies via e-mail, skype of telefoon.

Specialisaties
- twee en derde generatie vraagstukken voortkomend uit het verblijf van (voor)ouders in Indonesië
- problematiek rondom (vermeend) tweeling(ziel)schap
- energiemanagement

Methodieken
Tijdens de coaching wordt gebruik o.a. gemaakt van de volgende modellen en methodieken:
- het systeemdenken
- organisatie- en familieopstellingen
- energielezing
- creatieve en associatieve technieken
- extra communicatieve vaardigheden

Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeelden van coachvraagstukken:
- het groeien naar effectief leiderschap
- het op de juiste manier richten van persoonlijke energie
- het verbeteren van communicatieve vaardigheden
- het functioneren zonder over eigen grenzen te gaan
- het doorbreken van familiepatronen
- het vinden van een passende baan
- het maken van een (langetermijn) carriereplanning
- het expressie geven aan passie
- het innemen van de juiste posities in een team
- het werken vanuit een onafhankelijke en zelfstandige basis
- het verantwoord herintreden na ziekte of een burn-out.

Meer informatie: 
• 
Afspraak?
•  Overzicht workshops, trainingen en leergangen