Het kunnen waarnemen van energie maakt het mogelijk om to-the-point naar zowel levens- als zakelijke vraagstukken te kijken. De op een intuïtieve manier verkregen informatie gaat voorbij het cognitieve en legt daardoor al snel de vinger op de zere plek.

Bij Coach-Inn kun je op verschillende manier bezig zijn met Energetisch Waarnemen: