Het energetisch waar kunnen nemen is een extra tool in de werkpraktijk van de manager, coach, therapeut, trainer of staffunctionaris om effectief te kunnen functioneren.

Wil je zelf leren om energetisch waar te kunnen nemen, dan kun je terecht bij een van de onderstaande workshops of trainingen:

  • Energiedag – Level 1 (1 dag): Een kennismaking met energiewerk en energetisch waarnemen. Met verschillende creatieve, energetische en systemische werkvormen onderzoekt de deelnemer het eigen energiesysteem, krijgt inzicht in datgene wat helend werkt en past dit daar waar mogelijk toe met als doel om een boost te geven aan de innerlijke energiehuishouding
  • Vraaggericht Energie Waarnemen – Level 1 (8 dagen): In de jaartraining Vraaggericht Energie Waarnemen leert de deelnemer om energie bij zichzelf en bij anderen waar te nemen en deze tot uitdrukking te brengen in een helende metafoor
  • Verdieping Vraaggericht Energie Waarnemen – Level 2 (5 dagen): Deze vijfdaagse is een vervolg op de training Vraaggericht Energiewaarnemen Level 1 en gaat nog dieper in op het Energetisch Waarnemen
  • Vorige levens energetisch en systemisch bekeken – Level 2 (1 dag): In deze specialisatieworkshop worden er zowel met het systemisch als energetisch werk vorige levens onderzocht, tijdslijnen ontrafelt en oude celherinneringen getransformeerd
  • Karakterstructuren energetisch en systemisch bekeken – Level 2 (3 dagen): In deze workshop worden de zes karakterstructuren (schizoïde, oraal, symbiotisch, psychopatisch, masochistisch en rigide) uitgelicht en geoefend om met behulp van systemische en energetische werkvormen mensen inzicht te geven in hun karakterstructuur en de hierdoor ontstane patronen te doorbreken
  • Energiewerk-Inn-Systemen – Level 3 (5 dagen): Een vervolgtraining voor hen die zowel een opleiding systemisch werk als energetische werk gevolgd hebben en deze twee technieken op een diepgaandere manier met elkaar willen verbinden
  • Verdieping en Transformatiedag – Level 2 (1 dag): Een dag waarop met systemisch en energetisch werk geoefend kan worden. Er is geen vast programma voor die dag. De oefeningen worden bepaald aan de hand van de wensen van de deelnemers.

De trainingen worden gegeven in Het Bolwerk Woestijgerweg 172  3817 SP Amersfoort, De trainingstijden zijn doorgaans van 10.00 – 17.00 uur. Bij meerdere trainingsdagen achter elkaar kan daar een uitzondering op gemaakt worden.

Kijk in de agenda of er al data gepland staan voor de training waar je interesse in hebt.

Opgeven voor de training en workshops kan via het inschrijfformulier.

Alle training kunnen ook incompany gegeven worden.

Zijn er voor een bepaalde training nog geen data gepland en/of zou je graag een bepaalde training in de agenda willen zien die er nu nog niet  in staat? Maak me dat dan kenbaar door het invullen van het contactformulier. Ik plan dan graag data met je of onderzoek of er wellicht een nieuw product aan het assortiment toegevoegd kan worden.