Om als ademcoach een goede ademanalyse te kunnen doen, als basis voor het verrichten van effectieve interventies om de adem verder te openen, is het waardevol om meer kennis te hebben over het ontstaan van specifieke adempatronen. Deze kennen vaak hun oorsprong in de eerste vijf levensjaren (vanaf de conceptie). Na een groter of kleiner trauma ontwikkelt een kind een overlevingsmechanisme om de soms hevige pijn hiervan uit de weg te gaan en niet meer opnieuw te hoeven voelen. Dit patroon kan veel consequenties hebben voor het functioneren in het dagelijkse leven en wordt net zolang herhaald totdat deze reflexen herkend, erkend en doorbroken worden.

In de theorie van de karakterstructuren is er een indeling gemaakt naar zes defensiepatronen, ook wel maskers genoemd (schizoïde, oraal, symbiotisch, psychopathisch, masochistisch en rigide). Elke structuur is in een andere ontwikkelingsfase ontstaan en heeft zijn eigen pantser en ook een bijpassend adempatroon. In deze twee workshopdagen zal de deelnemer kennis opdoen over de kenmerken van iedere structuur, waarbij er een vertaling gemaakt wordt, hoe dat in de wijze van ademen herkend kan worden. Door deze kennis krijgt een ademcoach meer inzicht en onderbouwing waar de essentie van een transformatieproces voor een cliënt ligt. Tijdens de workshop zal op verschillende manieren met systemische, energetische, lichaamsgerichte en ademinterventies geoefend worden om deze adempatronen op een effectieve manier te doorbreken.

Tijdens de tweedaagse workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het ontstaan van karakterstructuren
  • De kenmerken van iedere karakterstructuur
  • Het integreren van de kennis over karakterstructuren bij de ademanalyse en het herkennen van adempatronen
  • Mogelijke interventies per karakterstructuur om de adem verder te openen

Naast het overbrengen van een theoretisch kader, zal de workshop ook praktisch van aard zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Systeemwerk
  • Energiewerk
  • Energetisch lichaamswerk
  • Lichaamsgerichte coaching
  • Verbonden Ademtechnieken
  • Verlossende uitspraken

Doelgroep:
Deze workshop is bedoeld voor ademcoaches die opgeleid zijn in een verbonden ademtechniek. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan deze workshop.

Workshopdatum: 24 en 25 mei 2024

Workshoptijd: Dag 1 van 10.00-22.00 en Dag 2 van 10.00-17.00 uur

Begeleiding: De begeleiding is in handen van Nienke Binkhorst

Kosten: De kosten bedragen € 475 incl. BTW voor particulieren en € 475 excl. BTW voor BTW-plichtigen.

Locatie: De workshop wordt gegeven in het Bolwerk aan de Woestijgerweg 172 in Amersfoort.

Lunch: Tussen de middag zal er een lunch verzorgd worden, op vrijdagavond een diner (die bij de is prijs inbegrepen).

Inschrijven: via het inschrijfformulier. Na ontvangst, wordt een bevestiging en factuur per toegestuurd.