Het afgelopen weekend vroeg iemand mij naar mijn systemische en energetisch kijk op dat alles wat er nu in de wereld gebeurt. Spontaan begon ik te schrijven; de woorden kwamen als een soort automatisch schrift en ik deel ze graag met jullie.

Het is de bedoeling dat iedereen een pas op de plaats maakt, naar binnen keert, oude angsten aankijkt, ruimte maakt voor (zelf)liefde, zich vult met licht en door de aanwezige beperkingen hele nieuwe talenten en (creatieve) mogelijkheden ontdekt. Daardoor kan er op termijn een grote herordening plaatsvinden die er toe leidt dat velen weer hun échte, eigen plek in kunnen nemen in het grote geheel. Terug naar de essentie, terug naar “zoals je bedoeld bent”.

Het klinkt wat gek maar hoewel we op dit moment afstand van elkaar moeten houden, treedt er toenadering en verbroedering op. Mensen hebben elkaar nodig. Als het ware worden er weer uitreikingen naar elkaar gemaakt…. (de onderbroken uitreiking op macro niveau, die al lang geleden ontstaan is, kan zo hersteld worden). Zo krijgt de balans van geven en nemen een andere betekenis en invulling. Er zullen hierin nieuwe vormen ontstaan die tot evenwicht leiden. Dit zorgt voor heling op vele verschillende lagen van het universele systeem en werkt als vanzelf ook door in alle subsystemen (en omgekeerd).

Er lijkt geen land te zijn dat niet met deze problematiek te maken heeft. Landen sluiten nu de grenzen, maar een virus houdt zich niet aan grenzen. Alleen door samenwerken kan dit virus bestreden worden. Het zou wel eens kunnen blijken dat landen (of mensen) die normaal genegeerd worden of niet echt mee mogen doen, ineens een belangrijke rol gaan spelen. Als in de bestrijding van het virus alle landen met elkaar verbonden worden dan wordt er een belangrijke stap voorbij de dualiteit gezet. Als alles en iedereen zowel in de binnenwereld als de buitenwereld weer met elkaar verbonden is, dan is er eenheid….

Zo heeft het Coronavirus op een geheel eigen, bijna niet te bevatten manier invloed op alle drie de systeemvoorwaarden, die van plek (binding), ordening (rangorde) en de balans van geven en nemen (de balans van geven en ontvangen). Het is nodig dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zodat de rust kan wederkeren….

Voor een ieder een gezonde, wijze en (zelf)-liefde-volle tijd toegewenst!